25manna

Över 10 000 orienterare på 25-manna.  Man bildar lag med 25!deltagare i olika åldrar och kön som får visst antal olika svåra banor att…