Krönika om att sova

Hej hej,
Jag läste en vettig krönika om sömn imorse, inte för att jag nånsin haft sömnproblem men den var intressant hursomhelst.

Från Dagens Medicin
Sömnen har stor betydelse för hälsan
2008-02-15
Det sägs att vi sover bort en tredjedel av våra liv, oftast i sängen, men ibland på helt andra ställen, på pendeltåget, i gröngräset en sommardag eller till och med på jobbet.

Länge betraktade skolmedicinen sömnen som ett mindre viktigt avsnitt i fysiologin, som en paus mellan vakna och aktiva perioder. Detta har i hög grad förändrats under senare år, då en rad studier kunnat påvisa samband mellan sömnrubbningar och ökad risk för fetma, diabetes och hjärt-kärlsjuklighet.
Det kan finnas ett flertal tänkbara mekanismer bakom detta, men den aktuella forskningen har bland annat lyft fram inflytandet av obstruktivt sömnapnésyndrom och kronisk inflammation.
Erfarenhetsmässigt vet folk i sjukvården att sömnrubbningar ökar vid de flesta kroniska sjukdomar, inte minst i samband med smärtproblem eller psykisk ohälsa.
Personer som arbetar inom vården har dessutom ofta själva ogynnsamma sömnmönster, inte bara i samband med jourarbete eller nattpass, utan också kvarstående anspänning och svårigheter att koppla av eller somna även under lediga perioder.
Att arbetsrelaterade olyckor, inte minst i trafiken, ökar under småtimmarna, har bland annat svenska forskare med Torbjörn Åkerstedt i spetsen rapporterat (Sleep Medicine Reviews 2006; 10: 347-56).

Intressant nog förefaller det finnas en könsparadox på detta allmänmänskliga område, såtillvida att kvinnor, framför allt efter menopaus, ofta får stora subjektiva sömnproblem och i genomsnitt konsumerar mer hypnotika än män.
Män däremot förefaller att drabbas hårdare rent kroppsligen av sömnproblem, med ökade risker för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes, jämfört med kvinnor. Kanske förklaras detta av den ökade förekomsten av bukfetma, snarkning och obstruktivt sömn-apnésyndrom hos män.
Forskare rapporterat om genetiken bakom sömnmönster, framför allt uppdelningen av morgonpigga respektive kvällspigga individer (British Medical Journal 1998; 317: 1675-7). Dessa mönster tycks dock inte i sig påverka hälsan i någon riktning. Här verkar det dock finnas en genetisk styrning, liksom vad gäller sömnfysiologin i övrigt. Om dessa mekanismer kan förstås bättre så ökar även möjligheterna att få fram en mer individanpassad behandling av sömnrelaterade problem.
Tills vidare gäller dock de välkända sömnhygienråden, nämligen CPAP vid svårt obstruktivt sömnapnésyndrom samt läkemedel under extra svåra perioder.

Hörs senare,

Mmm

2 Comments

 • Svara april 25, 2012

  proviron

  perfekt design på multisportbloggen.se tack

  • Svara april 25, 2012

   Martin Nordstrand

   Va?

Leave a Reply