Update om Intersportloppet

Spåren läggs nu och blir grymma! Prognos på -7 i starten. Vallatipps: Glid HF6 och FC7(cera) Fäste: värm in en grund(burkvalla) 3 lager VR40. Toppa med VR45 om det inte fäster…

/Anders Eriksson

Be first to comment