Resultat kalmar surfskirace

kalmar surfskirace

image

Några från prispallen där paul kör marrre-style utan tröja och Jacob med sin längd syns rätt rejält. Han är ett par cm längre än mig till och med.

Be first to comment