Vindsbrand ida

Ankomst

  Sikt
  
Sikt me IR kamera

  
Så,, iväg till lilos orientering å sen har jag blivit inkallad på badminton ikv. 

Ont i röva im kan man tro

Be first to comment