Uppskjuten ÅPR premiär. 

Pga snöläget skjuts starten av ÅPR till 2/5. Välkomna då! 

Åreprerace på Facebook.   

Be first to comment