Stegcheck

När man ska köra stegen så kollar man den vid passets början. 

Då kan set se ut så här. 

Be first to comment