Skillnad maraton och sprint, kajak.

Tjena,

Jag ramlade över den här uppsatsen imorse skriven av Danny Hallmen en gång i tiden. Danny är fd elitkanotist och nu förbundskapten maraton och sprint samt tränare på Kanotgymnasiet.

 

 

I en uppsats han skrev ville han kolla på skillnaden i kapacitet mellan maratonkanotister och sprintnissar,

http://www.kanot.com/globalassets/svenska-kanotforbundet/dokument/utbildning/material/traningsutveckling/b-uppsats_danny_hallmen.pdf

 

Slutsatsen var: (S=Sprint, M=Maraton)

Resultaten från vår studie påvisade att vår hypotes angående att M. skulle ha högre VO2peak än S. inte stämde. Vår hypotes om att S. skulle ha en bättre anaerob kapacitet än M. bekräftades genom de signifikant bättre tiderna på 100 meter ”stilla start” och den maximala effektutvecklingen . ”London-testet” visade även på en bättre anaerob förmåga generellt mellan lagen, resultaten var dock ej signifikanta. Även den längre distansen på VO2peak- kajakergometertestet kan eventuellt bero på bättre anaerob kapacitet.

Vår slutsats är att dagens svenska kanotlandslag i sprint har en bättre anaerob kapacitet än marathonlandslaget, men att båda landslagen ej når upp till flera av de krav, varken aeroba eller anaeroba, som enligt Kravanalys (2005) krävs för prestation på världstoppen i sprintdistanserna 500 och 1000 meter.

Dessvärre kan vi ej dra några slutsatser hurvida M. står sig mot krav för prestation på världstoppen i marathon, då det ej finns någon kravprofil för marathon. Då dagens träning för de två disciplinerna är likvärdig och våra resultat visat få signifikanta skillnader, anser vi att det finns ett behov av en kravprofil för marathon. Detta på grund av att vi tror att en större specialisering behövs i träningen. Då det är stora skillnader i tävlingsformen för de två disciplinerna marathon och sprint, så bör kapacitetskraven också skilja sig åt stort. Kanske borde andra parametrar beaktas då, efter de specifika kraven i marathon. Till exempel fettförbränningsförmåga med mera.

För att få bättre svar på skillnaderna mellan marathon och sprintkanotister och dagens status av dessa landslag, bör bredare studier ske, där fler av kraven i den existerande kravprofilen analyseras.

 

 

VH Martin

Be first to comment