25manna

Över 10 000 orienterare på 25-manna. 

Man bildar lag med 25!deltagare i olika åldrar och kön som får visst antal olika svåra banor att köra. 

Härlig sport, härligt folk. 

Be first to comment