Jag heter Martin Nordstrand och jobbar på tv-produktionsbolaget Nordisk Film Tv. Vi gör bl.a. Svett och Etikett